We hebben geen testament opgemaakt, zo erg kan dat niet zijn!

Het komt vaak voor dat je al even getrouwd of samenwonend bent en nog een keertje een testament wil laten opmaken. Natuurlijk hoop je dat het lezen/uitwerken van een testament lang op zich laat wachten, want niemand wil aan de dood denken. Toch is het verstandig om het laten opmaken van het testament hoog op je to do-lijstje te zetten.

Ben je getrouwd of heb je geregistreerd partnerschap, dan ben je voor de wet elkaars erfgenaam. Overigens zijn de (pleeg-)kinderen ook erfgenaam, maar mocht je geen partner of kinderen hebben, dan wordt er gekeken wie dan je erfgenamen kunnen zijn, denk aan je (groot-)ouders, broers, zussen, neven, nichten etc.

Heb je geen directe familieleden (in de wet staat wie daar onder vallen), dan valt jouw erfenis binnen de staatskas. Dit alles staat allemaal in de wet, dus de overheid heeft hier al voor je over nagedacht.  Wil je als samenwoners elkaars erfgenamen zijn, dan moet er een testament aanwezig zijn. Dat geldt overigens ook als je jouw partner of zelfs een van de kinderen wil onterven. Er zijn meerdere redenen om een testament op te maken, maar dat volgt in latere blogs!

Ik heb in een eerdere blog het belang van een goede administratie besproken. Hierdoor weet je niet alleen hoe groot of laag de nalatenschap van de overledene is, maar ook hoe deze verdeeld moet worden over de erfgenamen. Zeker als de ene ouder, later dan de andere ouder overlijdt. Vaak laat de eerste ouder al een erfenis achter maar deze wordt vaak nog niet onder de erfgenamen verdeeld. In Nederland mag de langstlevend partner vaak gebruik blijven maken van de erfenis van de overleden partner. Hier kun je overigens in een testament ook van afwijken!

Gelukkig staan er in de wet ook wat handige zaken om de erfbelasting in de toekomst te verlagen, namelijk de wettelijke rente! Wist jij dat je als erfgenaam recht hebt op een wettelijke rente als de erfenis nog niet verdeeld is en jouw vader/moeder nog in leven is? Je hebt immers de erfenis nog niet op jouw rekening ontvangen en daar moet de ouder een rente over betalen. De wettelijke rente is 6% en moet je in de aangifte erfbelasting vermelden.

Hieronder leg ik het met een simpel voorbeeld uit

Jan en Riet zijn al jaren getrouwd en hebben geen huwelijkse voorwaarden of testament. Samen hebben ze drie kinderen opgevoed. Ze hebben een eigen woning met een waarde van € 500.000,- en hebben een hypotheek van € 100.000,-. Ze hebben ook wat vermogen opgebouwd en dat staat op een spaarrekening met een bedrag van € 80.000,-.

Nu is Jan een stuk ouder dan Riet en overlijd als eerste. De erfenis die Jan achterlaat is:

Verdeling nalatenschap na overlijden 1ste ouder.

Aangezien Jan en Riet nooit een testament hebben opgemaakt, geldt de wet. En die zegt dat Riet de langstlevende partner is en het totale vermogen (en dus ook de nalatenschap van Jan) mag gebruiken om zelf een fijn leven te hebben. Klinkt logisch natuurlijk, omdat ze elkaar goed verzorgd willen achterlaten.

Het probleem dat hierna ontstaat is dat de erfgenamen nergens vastgelegd hebben dat ze ieder recht hebben op € 60.000,-. En met de wettelijke rente stijgt het bedrag steeds met 6%. Nu gaat Riet helaas Jan vergezellen, tien jaar na zijn overlijden.

De erfenis die de kinderen van Jan zouden krijgen, was € 60.000,- en 10 jaar later is het met de 6% rente € 107.450,86 per kind geworden. Nu heeft Riet zuinig geleefd en is het totale vermogen van € 480.000,- intact gebleven. Haar erfenis aan de kinderen ziet er dan zo uit:

Verdeling nalatenschap na overlijden 2de ouder.

In het bovengenoemde voorbeeld is geen rekening gehouden met de eerder betaalde erfbelasting vrijstelling en/of uitvaartkosten. Wil je weten waarom het handig kan zijn om over de dood te praten, lees dan hier de blog . Wil je weten wat TAART by Nihal hierin voor je kan beteken? Lees dan hier meer over nalatenschapsadvisering .

Heb je vragen over het voorbeeld hierboven, jouw persoonlijke situatie of heb je net te maken met een (toekomstig) overlijden? Blijf dan niet in onzekerheid en stel hier jouw vraag of maak een kennismakingsafspraak: persoonlijk of virtueel/telefonisch .

Heb je andere onderwerpen/vragen die je graag in een blog wil teruglezen, dan houden wij ons aanbevolen. Laat hier jouw leesonderwerp weten!