Heb ik een pensioengat?

Voor je weet of je een pensioengat hebt, moet je eerst weten wat het is! Een pensioengat wil zeggen dat jij op een bepaald moment minder pensioen hebt opgebouwd. Dat kan doordat je van baan gewisseld bent en jouw nieuwe werkgever een andere pensioenregeling heeft, dan jouw oude werkgever. Het kan ook zijn omdat je je baan verloren bent of juist je baan hebt opgezegd! Een scheiding kan ook tot een pensioengat leiden, vooral als er pensioen aan elkaar wordt toebedeeld!

Laten we eens met de basis beginnen en de oude gedachten weer eens onder de loep te nemen.

Vroeger, ja toen mensen nog 40 jaar in dienst waren bij dezelfde werkgever! Zou het pensioeninkomen incl. het AOW inkomen nagenoeg gelijk mogen zijn met 70% van het laatst verdiende inkomen. Dus met andere woorden: Een inkomen uit werk van € 50.000,- stond gelijk aan een pensioeninkomen van € 35.000,-. Dat waren dan jouw pensioenrechten gecombineerd met (vaak) het gehuwden AOW. De gedachten hierbij was vaak, dat het netto pensioeninkomen (door alle belastingvoordelen voor AOW-gerechtigden) dan nagenoeg gelijk was met het inkomen uit werk.

Die oude gedachten waren nog niet zo verkeerd!

Alleen de tijden zijn veranderd. Denk hierbij aan andere pensioenwensen, andere gezinssamenstellingen en andere inkomens. Stel dat we de oude gedachten als simpele basis zouden nemen, dan ziet het er als volgt uit:

  • Stap 1, Ga naar mijnpensioenoverzicht.nl en log in met je Digid code. Selecteer jouw situatie en je krijgt een mooi overzicht van jouw AOW- en Pensioeninkomen.
  • Stap 2, Ga jouw uitgavenpatroon (kasboek) eens na. Hanteer een gemiddeld uitgavenpatroon, want je moet ergens van uitgaan.
  • Stap 3, Vul het onderstaande overzicht in. Let op: Zaken als belasting en inflatie zijn niet meegenomen in de berekening. Ook wordt hier de aanname gedaan dat het AOW inkomen in stand gehouden wordt. Het heeft uitsluitend als doel om je een idee te geven van jouw mogelijke pensioengat.

Fijne gedachten dat jij nu geen reden ziet om de pensioenopbouw uit te stellen.

En als je daar hulp bij nodig hebt? Iemand erbij wil hebben die buiten het gezin staat en met jullie meedenkt? Maak dan gebruik van een vrijblijvende kennismaking: persoonlijk of virtueel/telefonisch.

Heb je andere onderwerpen/vragen die je graag in een blog wil teruglezen, dan houden wij ons aanbevolen. Laat hier jouw leesonderwerp weten!