Belastingaangifte en de eigen woning in het jaar na de scheiding, hoe werkt dat?

Dit is een gastblog, geschreven is door Nancy, teamlid binnen TAART by Nihal.

Wanneer jullie uit elkaar gaan en er is sprake van een eigen woning dan zijn er een aantal zaken waarmee jullie rekening moeten houden bij de belastingaangifte.

In dit artikel ga ik in op deze aandachtspunten en besteed ik aandacht aan de wijze waarop jullie dit op een juiste wijze kunnen verwerken in de belastingaangifte.

Fiscaal partnerschap voor de scheiding

Jullie zijn samen eigenaar van een woning waarin jullie beide wonen. Op dat moment ben je fiscaal partner. De inkomsten uit eigen woning bestaan uit het eigenwoningforfait (een jaarlijks wisselend percentage van de WOZ waarde van de woning) minus de betaalde hypotheeklasten.

Deze inkomsten uit eigen woning dienen jullie als fiscaal partners op te geven bij jullie belasting aangifte. Doordat vaak de betaalde hypotheeklasten hoger zijn dan het eigenwoningforfait ontstaat er hierdoor in veel gevallen een fiscale aftrekpost. Doordat jullie fiscaal partner zijn mogen jullie deze inkomsten uit eigen woning zodanig toedelen aan elkaar dat dit het meest gunstige is voor een eventuele belastingteruggave dan wel een zo laag mogelijk te betalen bedrag aan belasting oplevert. Dit hoeft dus niet 50% /50% verdeeld te worden.

Einde fiscaal partnerschap bij scheiding

Op het moment dat het verzoekschrift voor een echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend eindigt het fiscaal partnerschap. Bij samenwoners is dit op het moment dat jullie niet meer samenwonen en niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven. Vanaf dat moment kunnen jullie ervoor kiezen zelfstandig belastingaangifte te doen. Echter kan het vaak voordelig zijn om in het jaar van de scheiding toch nog samen met jouw ex-partner belastingaangifte te doen. Wanneer jullie hiervoor kiezen mogen jullie de inkomsten uit eigen woning nog éénmaal vrij toedelen zodanig dat dit fiscaal het voordeligste is. Zeker wanneer er een behoorlijk verschil in inkomen is, kan dit fiscaal voordeel opleveren.

Voorlopige teruggave

Wanneer je een eigen woning bezit, kun je een voorlopige teruggave aanvragen bij de belastingdienst. Je ontvangt dan maandelijks op voorhand een teruggave in verband met de mogelijke aftrekpost voor de inkomsten uit eigen woning. Ook hierbij is de toedeling waarvan uitgegaan is bij het aanvragen van de voorlopige teruggave essentieel. Bij een scheiding is het daarom belangrijk om ook deze voorlopige teruggave in het jaar van de scheiding in de financiële afwikkeling te betrekken en hier goede afspraken over te maken in het convenant zodat deze teruggave op een eerlijke wijze kan worden verdeeld.

Betaalde rente voor of door ex-partner

Wanneer een van jullie beiden (tijdelijk) in de woning blijft wonen en de ander betaalt (een deel van) de rente voor die achterblijver dan kan dit, onder bepaalde voorwaarden, worden aangemerkt als een onderhoudsverplichting. Hierdoor dient de betaalde rente als betaalde alimentatie te worden aangegeven en door de andere partij als ontvangen alimentatie te worden aangegeven. Hierover moeten bij een scheiding goede afspraken worden gemaakt om er voor te zorgen dat dit fiscaal op de juiste wijze wordt verwerkt en goed opgenomen is in het convenant.

Ook wanneer je alleen jouw eigen deel van de rente betaalt, maar zelf niet meer in de woning woont dan mag je het bedrag van het eigenwoningforfait voor jouw deel van de woning als betaalde partneralimentatie aftrekken indien hierover op juiste wijze afspraken zijn gemaakt in het convenant.

Conclusie

Het is belangrijk dat er tijdens de scheiding goede afspraken worden gemaakt rondom de eigen woning en de fiscale afwikkeling hiervan. Deze afspraken moeten vervolgens op de juiste wijze in het convenant én in de belastingaangifte worden meegenomen. Ook wanneer de woning gedurende het jaar wordt verkocht, zullen er voor dat deel van het jaar dat de woning nog in eigendom is eveneens goede afspraken gemaakt moeten worden. Mijn tip laat je goed adviseren door een deskundige op dit gebied!

Heb jij toch nog extra hulp nodig of heb je geen adviseur?

Heb je vragen over jouw persoonlijke situatie? Blijf dan niet in onzekerheid en stel hier jouw vraag of maak een kennismakingsafspraak: persoonlijk of virtueel/telefonisch.

Heb je andere onderwerpen/vragen die je graag in een blog wil teruglezen, dan houden wij ons aanbevolen voor suggesties. Laat hier jouw voorkeur voor een onderwerp weten!