Administratie na de dood

Administratie na de dood, je ontkomt er niet aan!

Veel mensen staan er niet bij stil, maar na een overlijden heb je flink wat administratie te doen! De banken, verzekeraars, pensioenuitvoerders en natuurlijk de Belastingdienst willen weten wat ze moeten doen en wat er aan vermogen aanwezig is. Vaak geldt dat ook voor erfgenamen , de ene rekent zich rijker dan de ander.

Wist jij dat je de erfenis niet meteen hoeft te accepteren? Dit kan handig zijn als je vooraf weet dat er veel schulden zijn, maar ook als je de administratie van jouw ouder niet eerder hebt ingezien. Ze noemen zo’n “voorlopige” acceptatie een beneficiaire aanvaarding. Het is dan de bedoeling om een overzicht te maken (een boedelbeschrijving) van de schulden en van het vermogen. Als het vermogen groter is dan de schulden is, dan kun je de erfenis onder de erfgenamen verdelen. Zijn er alleen schulden? Dan worden deze zoveel mogelijk afgelost met het aanwezige vermogen en is er geen erfenis. De erfgenamen hoeven de schulden onderling niet te verdelen! Het overzicht van de schulden en het vermogen wordt trouwens via de Kantonrechter gecontroleerd. Dus je bent privé dan ook niet aansprakelijk!

Let op, soms heb je zonder het weten een erfenis aanvaard (met andere woorden, geaccepteerd). Dit kan het geval zijn als je een achterstallige rekening hebt betaald of inboedel hebt verkocht. Ook het meenemen van sieraden uit de kluis valt hieronder.

Als erfgenaam heb je ook te maken met een digitale erfenis . Denk hierbij aan de vele social mediakanalen die we inmiddels rijk zijn! Het overnemen van de kanalen kan wettelijk gezien ook onder het aanvaarden van de nalatenschap vallen, dus doe dit niet onbezonnen. Probeer voor jouw erfgenamen alle kanalen, wachtwoorden en gebruikersnamen op een veilige maar logische plek achter te laten. Het mooiste zou zijn als al die gegevens in een social media testament worden vastgelegd en in een digitale kluis of Cloud worden achtergelaten. En jij als erfgenaam krijgt dan de inloggegevens.

Moraal van het verhaal, doe geen aannames en boordeel vooraf wat je als erfgenaam op je bordje krijgt; een positieve of negatieve erfenis. En als je daar hulp bij nodig hebt? Iemand erbij wil hebben die buiten het gezin staat en met jullie meedenkt? Maak dan gebruik van een vrijblijvende kennismaking: persoonlijk of virtueel/telefonisch.